English   Español   简体中文   繁体中文
02.08.2020

משרדנו זכה בפס"ד בבית משפט העליון כנגד רשות שדות התעופה

משרדנו הגיש בשם חברת מדיה מרקט בע"מ ערעור כנגד רשות שדות התעופה במסגרת פס"ד אשר ניתן כנגדם ע"י בית משפט השלום.

במסגרת הערעור הפך בית המשפט המחוזי, בהרכב של שלושה שופטים, את פסק דינו של בית משפט השלום וקיבל את הערעור שהוגש על ידנו.

רשות שדות התעופה עתרה לבית המשפט העליון בבקשת רשות ערעור.
אולם, הערעור נדחה!

לאחר פסק דין בבית משפט השלום הוגשו שוב ערעורים הדדים לבית המשפט המחוזי

ולאחרונה פוצתה וזכתה החברה בסכום משמעותי נוסף בגין נזקיה!!

צור קשר

מאת

אין תגובות עדיין.

השאר תגובה