English   Español   简体中文   繁体中文
04.08.2020

המוסד לגישור

על הגישור
הליך הגישור במוסד של עו"ד גיא ויצ'לבסקי הינו דרך אלטרנטיבית ליישוב סכסוכים.
הגישור מוגדר כהליך שבו נועד מגשר עם הצדדים, כדי להביאם לידי הסכמה על יישוב הסכסוך על ידי בירור הנושאים שבמחלוקת, גילוי מידע רלוונטי לסכסוך והצגת אפשרויות לפתרונו.
לצדדים המשתתפים בגישור ניתנת הזדמנות להשמיע את טענותיהם, להתבטא בחופשיות, ואף להציע דרכים יצירתיות לפתרון הסכסוך בסיוע באי-כוחם והמגשר.
קיום הליך גישור והשגת הסדר תלויים בהסכמתם המלאה של הצדדים. כל צד רשאי להפסיק את הגישור בכל שלב, ולחזור לבית המשפט מבלי שייגרם לו כל נזק. אם יושג הסדר, ניתן להעבירו לבית המשפט לקבלת תוקף של פסק דין, אף בסכסוך שאינו תלוי ועומד בבית המשפט.
המגשר
המגשר הינו איש מקצוע ניטרלי, שתפקידו לסייע לצדדים לנהל משא ומתן, אשר עשוי להוביל לפתרון מוסכם, שימקסם את רווחיהם.
להבדיל משופט או בורר, שבסמכותם להכריע בסכסוך, המגשר אינו מחליט עבור הצדדים. אין בסמכותו לכפות עליהם פתרון, אלא רשאי הוא להמליץ על פתרונות אפשריים; כתוצאה מכך, הצדדים אינם עסוקים בשכנועו של המגשר, אלא משתפים אותו במידע שיכול להוביל לגיבוש הסכמות. המגשר משתמש בכלים שונים ובמיומנויות תקשורת, תוך בחינת האינטרסים והאופציות אל מול האלטרנטיבות, בהתאם לנסיבות הקשורות לעניין. הוא מסייע לצדדים לגבש פתרון יעיל וישים למחלוקת ביניהם.
במהלך הגישור יכולים הצדדים להיעזר בעורכי דינם בכל שלב בקבלת ייעוץ לעניין שמירת זכויותיהם, וכן לעניין קבלת החלטות בשלבים מכריעים בהליך.יתרונות הגישור
1. מניעת הסלמה ושמירה על יחסים
כאשר בין צדדים לסכסוך קיימת או עתידה להיות מערכת יחסים ממושכת, דיונים משפטיים ממושכים עלולים להחריף את הפגיעה ביחסים ביניהם. ככל שהסכסוך מחריף, קשה עוד יותר ליישבו. הליך הגישור משפר מיומנויות תקשורת, ומאפשר לשמר ואף לשפר את מערכת היחסים בין הצדדים.
2. חסכון בזמן ובהוצאות 
הליך הגישור הוא הליך מהיר ויעיל יותר מן ההתדיינות הארוכה בבתי המשפט. הפגישות מתקיימות ברצף, תדירותן גבוהה, ולרוב הן מתקיימות לפני מועד הדיון הראשוני בבית המשפט.
כמו כן, הליך זה חוסך לצדדים הוצאות משפטיות ניכרות, הנלוות להליך הממושך. הצדדים אף יכולים לפנות לבית המשפט בבקשה להחזר מלוא האגרה ששולמה עם הגיעם להסדר.
3. שליטה בהליך ובתוצאותיו 
 
הגישור מאפשר לצדדים שליטה בהליך ובתוצאותיו. הצדדים יכולים להפסיקו מכל סיבה שהיא ובכל שלב. באפשרותם ליצור בעצמם את הפתרון המתאים להם ללא כל כפייה או הכרעה חיצונית. הליך הגישור לא יסתיים בהסדר מחייב, כל עוד לא תושג הסכמת הצדדים. הסדר שהושג בהליך הגישור יכול לקבל תוקף של פסק-דין לבקשת הצדדים.
4. חשאיות 
 
בעוד שהדיון בבית המשפט הוא פומבי, הגישור מתנהל בחשאיות ורחוק מעין הציבור. כך לא יפגעו שמם הטוב והמוניטין של הצדדים באמצעות פרסום שלילי וכיו"ב.
5. סודיות וחיסיון 
 
לפי החוק מוטלת על המגשר חובת סודיות לגבי המתרחש בהליך הגישור ונאסר עליו לגלות לאיש דברים שנאמרו במסגרת ההליך. זאת ועוד, דברים שנאמרים על-ידי צד בפגישה פרטית נפרדת אינם מועברים לצד השני אלא בהסכמת הדובר.
אם הצדדים לא הגיעו להסכמה ביניהם והחליטו לחזור לבית המשפט, כל הנאמר במסגרת הליך הגישור הינו חסוי ולא ישמש ראיה בכל הליך אזרחי.
6. פתרונות יצירתיים וגמישים
לעתים המערכת המשפטית אינה יכולה לתת מענה הולם לצרכי הצדדים, והם נאלצים להסתפק בפתרון כפוי בשל המסגרת הנורמטיבית של החוק והפסיקה. מסגרת זו מגבילה את טווח הפתרונות האפשריים. לעומת זאת, הגישור, באמצעות הכוונתו המקצועית של המגשר, מאפשר להשיג פתרונות יצירתיים וגמישים, הנותנים מענה לאינטרסים האמיתיים של הצדדים.
 7. כל הצדדים מנצחים
בהליך המשפטי הפתרון נכפה על ידי השופט, אשר פוסק לטובת צד אחד בעוד שהצד השני מפסיד.
בגישור, לעומת זאת, הצדדים ובאי כוחם הם אלה שקובעים איך ובאילו תנאים מסתיים הסכסוך. כך יוצרים פתרון שבו שני הצדדים מרוויחים ואף יכולים למקסם את רווחיהם.
8. בירור המחלוקת באווירה נעימה
הליך הגישור מתבצע באווירה נינוחה ומכובדת, המשרה על הצדדים רוגע וביטחון, ומסייעת להם להתבטא בחופשיות ובפתיחות.

כיצד מתנהל הגישור?
1. חתימה על הסכם לניהול ההליך
המגשר יסביר לצדדים את אופי ההליך ודרך ניהולו, וישיב להם על שאלותיהם על מנת שיבינו את ההליך לאשורו. לאחר מכן, הצדדים והמגשר יחתמו על הסכם לניהול ההליך, על מנת ליצור מחויבות מבחינתם למיצוי הניסיון להגיע להסכמה. בהסכם זה יתחייבו הצדדים, בין היתר, למלא אחר כללי ההליך, לנהוג בתום לב ולשתף פעולה עם המגשר.
2. הפגישות
המגשר יתאם עם הצדדים מועדי פגישות הנוחים להם, ואף יוכל להיפגש ביחידות עם כל אחד מן הצדדים על מנת לשמוע את עמדותיו. מטרת הפגישות הנפרדות של המגשר עם כל אחד מהצדדים היא, בעיקר, לתת אפשרות לכל צד לגבש את האינטרסים האמיתיים שלו ללא החשש מפני חשיפתם לאחר.
3. גיבוש הסדר בין הצדדים
אם הצדדים הצליחו ללבן את כל המחלוקות ביניהם, יגבשו בסיוע המגשר ובאי כוחם הסכמות המקובלות עליהם, אשר יהוו תשתית להסדר גישור. ניתן להגיש הסדר זה לאישורו של בית המשפט.
סוגי סכסוכים המתאימים לגישור
ישנם סכסוכים המתאימים להכרעה שיפוטית, אך את רובם של הסכסוכים ראוי ואף עדיף לפתור בדרך הסכמית ללא התערבות חיצונית של בית המשפט. הגישור הינו הדרך המרכזית לפתרון סכסוכים בהסכמה.להלן מגוון סוגי סכסוכים המתאימים להתברר בדרך של גישור:
 • סכסוכים עסקיים
 • יחסי עבודה
 •  מקרקעין
 •  תכנון ובניין
 • צוואות וירושות
 • סכסוכים במשפחה
 • קניין רוחני
 • מיחשוב והיי-טק
 • חוזים
 • בנקאות
 • ביטוח ונזיקין
 • רשלנות רפואית
 • תקשורת ולשון הרע
 • סכסוכים בקהילה
 • איכות הסביבה
 • מושבים וקיבוצים
הערכה טרם הגשת תביעה
משרדנו עוסק "במתן הערכה טרם הגשת תובענה משפטית" ממבט עינו של מגשר; הליך זה ייחודי למשרדנו ושונה ממתן חוות דעת משפטית רגילה בכך שבזמן שחוות דעת משפטית רגילה ניתנת לרוב בהתאם לבקשתו ועמדתו של הלקוח ללא בחינת עמדת הצד השני הרי "בהערכה מוקדמת" בוחן המגשר את הסיטואציה (סיכויים מול סיכונים) "כאילו" המקרה הובא לידיו כמגשר או עתיד להגיע לידי הליך גישור וכך, הלכה למעשה, מגיש המגשר ללקוח חוות דעת משפטית שבעזרתה יכול הלקוח להעריך טוב יותר את הסכסוך ואדרבא, מאפשר ניהול מו"מ טוב ונכון יותר טרם הגשת תובענה לבית המשפט.
אין ספק, כי יש בהליך זה יתרונות רבים והבולטים בהם הינם – חסכון בזמן, עלויות, הוצאות ושמירה על סודיות המחלוקות "בתוך הבית".