English   Español   简体中文   繁体中文
04.08.2020

מחלקה מסחרית – ליטיגציה אזרחית

דיני תאגידים

תחום המשפט המסחרי והתאגידי הוא בליבת הפעילות של המשרד. צוות המשרד פועל בשיתוף פעולה הדוק עם לקוחותיו על מנת להעניק להם את השירות המקצועי ביותר והמותאם ככל האפשר לצורכיהם. המשרד מעמיד שירותים משפטיים הכוללים תכנון וגיבוש מבנה עסקאות, עריכת חוזים, ייעוץ מסחרי, הסכמי מימון, הסכמי הפצה, הסכמי מכר, הסכמי זכייניות, הסכמי רישיון, הסכמי ייעוץ ועבודה. בתחום החברות פעילות המשרד כוללת הקמת תאגידים, הסכמי בעלי מניות, גיוסי הון, מיזוגים ורכישות, שינויי מבנה, ועסקאות השקעה בישראל ובחו"ל.

עו"ד גיא ויצ'לבסקי משמש כמרצה בקורסים רבים של ניהול ועסקים וכן משמש כמרצה קבוע ושוטף בהכשרת דירקטורים בכל הרמות והדרגים ואף משמש כרכז ויועץ אקדמי בקורס להכשרת דירקטורים במסגרת השלטון המקומי.

 

ליטיגציה מסחרית
עורכי הדין במשרד בעלי ניסיון נרחב בייצוג משפטי והופעות בתחום הליטיגציה המסחרית, על גווניה השונים, בפני כל הערכאות, בתי המשפט, בתי הדין, טריבונלים שונים, בוררויות וכן הליכי גישור. המשרד עוסק במגוון רחב של תביעות בפן האזרחי והמסחרי בכל הערכאות, הכוללות, בין היתר, תביעות כספיות שונות, תביעות הצהרתיות, צווי מניעה וצווי עשה שונים, עיקולים, צווים הצהרתיים, כתבי הגנה וכיוצ"ב, כמו כן מטפל המשרד בייצוג, ניהול ויעוץ בהליכי גישור ובוררות בתחומים שונים ומגוונים, ועורכי הדין בו אף משמשים כבוררים ומגשרים בתיקים.
עורכי הדין במשרד הינם בעלי ניסיון וידע רב בתחום הליטיגציה בכל הערכאות ובתי המשפט השונים. למשרד ניסיון רב בייצוג בתביעות בתחום, וניהולן מול כל הערכאות, והמשרד נוחל הצלחה מרובה בתחום. המשרד אף מנצל את ידיעותיו ויכולותיו בתחומי המסחרי, האזרחי והמקרקעין ובהתאם תיקים גדולים בתחומים אלה מטופלים על ידי המשרד בהצלחה רבה בערכאות גבוהות.