English   Español   简体中文   繁体中文
30.07.2020

משרדים וארגונים ממשלתיים

שער הממשלה
יש כאן רשימה של כתובות דואר אלקטרוני של כל משרד ממשלתי.

פורטל הממשלה החדש והמעוצב

אתר התשלומים הממשלתי המרכזי
הנותן גישה לכל גוף ציבורי המאפשר תשלומים באמצעות האינטרנט

הטפסים של משרד הפנים
הכל, מתעודת לידה ועד תעודת פטירה, וכל מה שבאמצע.

המוסד לביטוח לאומי

בתי המשפט
אתר שיש לו גרסאות גם באנגלית ובערבית, והוא מאפשר הצצה על פעילותם של בתי המשפט השונים: מידע על פסקי דין, טפסים לבתי דין שונים וכו'.

תשלום חשבונות
מערכת תשלומים מקוונת, המאפשרת לשלם החשבונות, ארנונה, גז, טלפון ועוד.

חברת חשמל
דיווחים על קריאת המונה, תשלום חשבונות ופנייה לנציב תלונות הציבור, ועוד.

רשות השידור
אגף הגבייה מאפשר בירורים, שאלות וגם תשלומים של חובות אגרת הטלוויזיה.