בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע כי הקפאת פעילות בחשבון של סוחרים במט"ח בבנקדיסקונט נעשתה שלא כדין, וחייב את הבנק להעמיד את היתרות בחשבון התובעים כפי שהיוטרם ההקפאה. הפעילות העיקרית סביב... קרא עוד