English   Español   简体中文   繁体中文
30.07.2020

דיני הוצאה לפועל

מילון מונחים להוצאה לפועל

אזהרה: עם פתיחת תיק ההוצאה לפועל נשלחת לחייב אזהרה. באזהרה מצוינת הלשכה בה נפתח התיק ומספרו, והיא כוללת הוראות לחייב והסברים. כמו כן, באזהרה הודעה לחייב כי אם אין ביכולתו לעמוד... קרא עוד

המדריך לחייב בהוצאה לפועל

קיבלת אזהרה אודות פתיחת תיק הוצאה לפועל נגדך וודא, כי הפרטים המופיעים באזהרה הנם פרטייך. אם ביכולתך לפרועמייד את החוב במלואו, עשה זאת בבנק הדואר או בלשכת ההוצאה לפועל. תשלום מיידי יחסוך ממך... קרא עוד