English   Español   简体中文   繁体中文
02.08.2020

דיני חוזים

החזרת שיקים כלשון הרע

בית המשפט המחוזי בת"א פסק פיצוי בגין החזרת שיקים והגבל חשבון, אשר יצרו לתובעת שם רע. החברה הגישה תביעה נגד הבנק, לאחר שחשבונה הוגבל, וביהמ"ש הסיר את ההגבלה, לאחר כשלושה חודשים.... קרא עוד

הטעית פרסום במודעת דרושים

בית המשפט חייב את סוכנות הדוגמנות והמשחק סטטוס מודלס לשלם 8,000 שקל לצעירה בגין הטעיה. סטטוס הואשמה בכך שפרסמה מודעת דרושים לתפקידי משחק, גבתה אלפי שקלים מהמועמדת, ולא עמדה בהבטחותיה. השופט... קרא עוד