English   Español   简体中文   繁体中文
05.08.2020

דיני תיירות ותעופה

רישום יתר לטיסה

האם נוסע המגלה כי על טיסתו יש "רישום יתר" זכאי לפיצוי כלשהו?  על מנת להשיב לשאלה זו יש תחילה להכיר את סעיף 1 לתקנות רישוי שירותי תעופה (רישום יתר), התשמ"ה –... קרא עוד

אמנת ורשה על קצה המזלג

ביום 12.10.1929 נחתמה אמנת ורשה (האמנה לאיחוד כללים מסוימים בדבר תובלה בינלאומית באוויר) המסדירה את גבול אחריותו של המוביל האווירי לנזקי גוף או מוות של נוסעים כמו גם, מסדירה את אחריותו... קרא עוד

דיני תיירות

השנים האחרונות בתחום דיני התיירות מהוות דרך אבן וקפיצת מדרגה הבאות לידי ביטוי הן בחקיקה והן פסיקות בתי המשפט. על מנת שנוכל לצעוד בבטחה במשעול הסבך המשפטי אנו נביא בפניכם מידע... קרא עוד