גיא ויצ'לבסקי ושות' משרד עורכי דין

גישור

גישור

רקע כללי
הליך הגישור הינו הליך וולונטרי תוך יצירת אמון בין הצדדים; מטרת הליך הגישור הינו לברר את האינטרסים של מי מבין הצדדים מתוך כוונה לזהות אינטרסים משותפים, רבים ככל הניתן, ולמצוא להם פתרון מהיר הולם.
בהליך הגישור נפגשים עם מגשר (או לפי הצורך מספר מגשרים) שמטרתו לסייע וליישב את המחלקות בין הצדדים בדרך של הסכמה מבלי שיש לו הזכות להכריע בהן; המגשר אינו מחליט עבור הצדדים ואינו כופה עליהם הסדר כלשהו ולמעשה הליך זה הינו חסוי לחלוטין ודבר מהנעשה אינו מועבר לבית המשפט ומי מבין הצדדים לא יכול לעשות שימוש במידע שנתקבל כלפי משנהו, והלכה למעשה, רשאי כל צד לקום ולעזוב בכל זמן נתון.
מטרת המגשר לסייע לצדדים בעזרת המיומנות והניסיון שרכש במשך השנים – אין ספק, כי מגשר אשר הינו במקצועו גם עורך דין עשוי להביא לתוצאות טובות יותר מכוח השכלתו וכן, בניסוח הסדר הגישור וכן, בהבנת הסיכויים והסיכונים המשפטיים.

תוקף חוקי
הליך הגישור יכול למעשה להיערך בכל שלב שהוא, טרם הגשת התובענה, בתחילת המשפט או במהלכו; בד"כ הליך גישור זול וקצר יותר מהליכים בבית המשפט ובאם בסוף הליך הגישור הצדדים אכן מגיעים לידי הסדר דאז, הסדר זה מקבל תוקף של פסק דין בבית המשפט ולרוב מוחזרת, באופן יחסי, האגרה ששולמה בבית המשפט לתובע.
להלן עיקרי החוקים הנוגעים להליך הגישור
סעיף 79 ג' – ד' לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד – 1984
תקנות בתי משפט (גישור), התשנ"ג – 1993
תקנות בתי משפט (מינוי מגשרים), התשנ"ו – 1996

הליך הגישור
יתרונות הליך הגישור הינם ברורים – הליך מהיר ויעיל, זול, סודי ופרטי.
מה קורה בגישור עצמו? מהו סדר היום?
שלב א' – פתיחה, הכרות והצגת כל הצדדים, הסבר תמציתי של ההליך ואופן ניהולו, כללי
משמעת וכיוצ"ב.
שלב ב' – הצגת הסכסוך מנקודת מבטו של כל צד כאשר כל צד משמיע עמדותיו וטענותיו
שלב ג' – סיכום עמדות הצדדים ומיפוי של המוסכמות והמחלוקות בעמדות הצדדים.
שלב ד' – עריכת סדר יום והגדרת הנושאים לדיון בגישור.
שלב ה' – זיהוי העמדות והאינטרסים של כל צד וכמובן מתן מענה עבורם.
שלב ו' – יצירת אופציות רבות ומגוונות תוך שימת לב לאינטרסים של כל צד.
שלב ז' – הערכת האופציות "סיכוי מול סיכון" – אלטרנטיבות ובחינת הפתרונות.
שלב ח' – ניסוח וחתימת ההסדר.
הליכי גישור אותם משרדנו מציע
גישור במגזר העסקי
גישור בנושאי עבודה
גישור בנושאי מקרקעין – לרבות סכסוכי שכנים בבית משותף
גישור כתחליף לסכסוכים כספים
גישור בענף הביטוח
גישור בתחום הפוליטי, מפלגתי ודיפלומטי
גישור בתחום הרפואה
גישור בתחום הפלילי
גישור בתחום הצרכנות והקהילה
גישור בתחום הבנקאות
גישור בתחום ההוצאה לפועל
הערכה טרם הגשת תובענה

משרדנו עוסק "במתן הערכה טרם הגשת תובענה משפטית" ממבט עינו של מגשר; הליך זה יחודי למשרדנו ושונה ממתן חוות דעת משפטית רגילה בכך שבזמן שחוות דעת משפטית רגילה ניתנת לרוב בהתאם לבקשתו ועמדתו של הלקוח ללא בחינת עמדת הצד השני הרי "בהערכה מוקדמת" בוחן המגשר את הסיטואציה (סיכויים מול סיכונים) "כאילו" המקרה הובא לידיו כמגשר או עתיד להגיע לידי הליך גישור וכך, הלכה למעשה, מגיש המגשר ללקוח חוות דעת משפטית שבעזרתה יכול הלקוח להעריך טוב יותר את הסכסוך ואדרבא, מאפשר ניהול מו"מ טוב ונכון יותר טרם הגשת תובענה לבית המשפט.

למה לבחור במשרד עורכי הדין שלנו?