גיא ויצ'לבסקי ושות' משרד עורכי דין

ועדים מקומיים

ועדים מקומיים

מועצה אזורית הינה אורגן הפועל במסגרת שלטון דו-רבדית.
על פי סעיף 90 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), כל יישוב במועצה אזורית ינוהל על ידי ועד מקומי.
על פי פקודת הפרשנות, ועד מקומי הינו רשות מקומית לכל דבר ועניין והינו ריבון בתחום היישוב.
על פי סעיף 132 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), לועד המקומי יהיו בתחום הנהלתו, כל סמכויות המועצה שבתחומה, לפי סעיף 63 לצו, ככל שאצלה לו המועצה, על פי החלטתה ובהתאם לתנאים שנקבעו בהחלטה זו.
למעשה, ועד מקומי הוא זרוע של המערכת השלטונית, אשר תפקידו לנהל את ענייני היישוב, בהתאם לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958. הוועד המקומי פועל בהתאם לסמכויות שהואצלו לו ע"י המועצה האזורית. כלומר, מדובר בישות משפטית עצמאית, עם זכויות וחובות הנפרדות מאלה של האגודה החקלאית.

משרדנו נותן ייעוץ לוועדים מקומיים ובמסגרת זו נותן חוות דעת (לדוגמא בסוגית בין הועד המקומי לאגודה השיתופית ובסוגיות בין הועד המקומי לבין הרשות המקומית), עריכת הסכמים, הכנת מכרזים, ייצוג בבתי משפט, לווי שוטף של הועדים והתנהלותם, ליווי משפטי בסוגיית הטלת ארנונה על ידי ועדים מקומיים, סמכויות הוועדים המקומיים והאצלת סמכויות מאת המועצה האזורית. ליווי יזמויות עסקיות ועוד.

עו"ד גיא ויצלבסקי צבר ניסיון רב כסגן ראש מועצה אזורית הכללה עשרות קיבוצים, מושבים וועדים מקומיים.

למה לבחור במשרד עורכי הדין שלנו?