גיא ויצ'לבסקי ושות' משרד עורכי דין

נזיקין

נזיקין

דיני הנזיקין מעוגנים בכללים שהוסדרו בפקודת הנזיקין ועוסקים במצב בו נגרם לאדם נזק, בין אם לגופו ובין אם לרכושו, על ידי גורם חיצוני כלשהו.

מחלקת הנזיקין במשרד עורכי דין גיא ויצ'לבסקי ושות' מתרכזת בתביעות בתחום דיני נזיקין הכוללים בעיקר נזקי גוף כתוצאה מרשלנות רפואית (אך לא רק).

רשלנות רפואית

הינה טיפול רפואי שסטה מהסטנדרט המקובל ואשר כתוצאה ממנו נגרם למטופל נזק המוגדר כרשלנות רפואית; אם מתברר בבית המשפט שהטיפול הרפואי לא תאם את הרמה המקצועית המקובלת בתקופה שהיתה רלבנטית במועד בו ניתן הטיפול, ניתן יהיה לקבוע כי היתה רשלנות רפואית.

כדי להצליח בתביעת רשלנות רפואית, על הניזוק להוכיח, בין היתר, את כל יסודות עוולת הרשלנות כמפורט בסעיפים 36-35 לפקודת הנזיקין:
– התרשלות המזיק.
– חובת זהירות המוטלת על המזיק כלפי הניזוק.
– קיום נזק לניזוק בעטיה של התרשלות המזיק (קשר סיבתי).

רשלנות יכולה לדוגמא להיות עקב אי ביצוע בדיקות שמקובל לבצע לשם אבחון מחלה מסוימת, איחור באבחון מחלה או גידול, אבחון שגוי או אי אבחון, טיפול שגוי או אי טיפול במקום בו ניתן היה לאבחן או לטפל, לידה שנוהלה בצורה כושלת והסתיימה בנזק ליולדת או לתינוק, גרימת סיבוך בטיפול אשר לא בוצע במיומנות הדרושה וגרם לנזק וכיוצ"ב.

לצורך הגשת תביעה בתחום זה יש צורך להגיש חוות דעת רפואית ולשם כך משרדנו עומד בקשר רציף עם רופאים בכירים בתחומי הרפואה השונים.

אנו מטפלים בכל נפגעי הגוף, ללא יוצא מן הכלל, אנו נלחמים עבור לקוחותינו על מנת שיקבלו את מלוא הפיצוי המגיע להם מחברות הביטוח והמזיקים.

במידה ונפגעתם עקב רשלנות רפואית, בהיריון, בלידה, בניתוח, ברפואת שיניים וכיוצ"ב הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו על מנת שנלווה אתכם במו"מ ו/או נגיש עבורכם תביעה לבית המשפט המוסמך וזאת עד לקבלת הפיצוי המבוקש.

תאונת ספורט של ספורטאים

לפי חוק הספורט, כל שחקן מקצועי יכול להגיש תביעת נזיקין במקרה ונפגע, גם אם אינו מקבל שכר וגם אם אינו נמנה על קבוצה מקצועית, או משויך לליגה נמוכה. זאת על פי חוק, בו על כל אגודת ספורט לבטח את ספורטאיה בפוליסת ביטוח ייעודית למצבי תאונה, פציעה או פגיעה.

פוליסת ביטוח מכוח חוק הספורט – סעיף 7(א) לחוק הספורט, תשמ”ח – 1988, מחייב את ארגוני הספורט השונים ואגודות הספורט השונות לבטח את הספורטאים הנוטלים חלק בפעילות הארגון: ” אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות ואיגוד יבטחו את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט המאורגנות בידם או מטעמם”.

נציין, כי הפוליסה היא בסיסית והסכומים יחסית נמוכים ולכן ההמלצה היא שכל ספורטאי, יבטח עצמו בביטוח תאונות אישיות.

אם אגודת הספורט לא רכשה ביטוח ייעודי או לא כללה שחקן מסוים בפוליסה, תהיה זו הפרת חוק ובמקרה כזה האגודה עצמה תחויב בפיצויים לספורטאי שנפגע.

כמו כן, גם אם הספורטאי זכאי לקבלת תגמולים מהמוסד לביטוח לאומי, הוא עדיין זכאי לקבל פיצוי מחברת הביטוח לספורטאים ואין קשר בין השניים.

בהתאם לחוק הספורט, ספורטאי שנפגע זכאי לקבלת תגמול עבור אובדן כושר עבודה זמני, או קבוע.

במידה ומדובר על אובדן כושר עבודה זמני, יהיה זכאי לפיצוי עבור זמן בו נבצר ממנו לעבוד או עד תום תקופת הביטוח, שתהיה לרוב לא יותר משנתיים.

במקרים בהם נגרמה לספורטאי נכות קבועה, יהיה זכאי לקבל פיצויים בהתאם לחומרת הפציעה ודרגת הנכות שקיבל.

ספורטאי שנפגע בתאונה המוגדרת כתאונת עבודה בביטוח הלאומי זכאי לקבל דמי פגיעה בעבודה. פיצוי זה ניתן עד תשעים ואחד יום לאחר שנפגע והם בשיעור של 75% מגובה המשכורת שקיבל הספורטאי בחודשים שקדמו לפציעתו.

במידה ונגרמה לספורטאי נכות עקב הפגיעה, יהיה עליו להתייצב בפני ועדה רפואית של הביטוח הלאומי. ועדה זו תקבע את שיעור הנכות שנגרמה לו, על סמך התיעוד הרפואי שיגיש הספורטאי ובדיקת רופא המשתתף בוועדה. דרגת נכות בשיעור של עד 19% מזכה בפיצוי חד פעמי.

דרגת נכות בשיעור של 20% ומעלה מזכה את הנפגע בקצבת נכות מעבודה. קצבה זו משולמת מדי חודש ועד לגיל פרישה של הספורטאי, כשאז עומדת בפניו הבחירה בין קבלת מענק חד פעמי בשיעור של שלושים ושש קצבאות חודשיות (קצבת זקנה), או להמשיך ולקבל קצבת נכות מעבודה עד סוף חייו ומידך לוותר על קצבת הזקנה.

גובה קצבת הנכות מחושב לפי דרגת הנכות שנקבעה למבוטח.

לעו"ד גיא ויצלבסקי ניסיון בהגשת תביעות נזיקין ובדגש על תחום הספורט, בנוסף צבר ניסיון רב כסגן ראש מועצה ומחזיק תיק הספורט ומכיר היטב את כל היבטי החוק בתחום דיני הספורט ובדגש על אגודות ורשויות מקומיות.

למה לבחור במשרד עורכי הדין שלנו?