גיא ויצ'לבסקי ושות' משרד עורכי דין

תביעות יצוגיות

תביעות יצוגיות

האם קופחתם? האם הפרסום על המוצר שקניתם מטעה? האם בוצעה כלפיכם עוולה אך סכום התביעה אינו גדול? האם נגבה מכם כסף בניגוד לחוק או להסכם? הגעתם למקום הנכון! ככל שמדובר במדיניות ותופעה, שמשותפת לכם ולאחרים, הרי שייתכן ויש לכם עילת תביעה טובה לתביעה ייצוגית.

תביעה ייצוגית משרתת אינטרס ציבורי חשוב זאת מאחר והכלי של תביעה ייצוגית נועד לאזן את אי שיווין הכוחות המובנה, המתבטא בכך שבידי החברות הגדולות עומדים משאבים רבים מאלה העומדים לרשות האזרח, שעה שעלות תביעה אישית כלשהי בידי האזרח הקטן עלולה להיות לא משתלמת.

ניהול תביעות ייצוגיות מהווה מכשיר בידי ה"אזרח הקטן" לממש את זכויותיו ובתמורה לאזרחותו הטובה בחשיפת העוולה, הוא אף זוכה לפיצוי כספי הולם על השקעתו מבית המשפט.

להבדיל מתביעה רגילה התובע אינו צריך לשלם אגרה למדינה ואף אינו צריך לשלם שכר טרחה מכיסו, שכן לפי החוק, בית המשפט יקבע את שכר טרחת עורך הדין בסיום ההליך, אשר ישולם על ידי הנתבעת.

חשוב לוודא כי לא הוגשה תביעה ייצוגית בעניין הספציפי עליו מדובר וזאת ניתן לבדוק בפנקס תובענות ייצוגיות (וכן גם פנקס תובענות ייצוגיות ישן).

התנאים לאישור תביעה ייצוגית:

כדי שבית המשפט יאשר תביעה כתביעה ייצוגית, על התובע לעמוד במספר תנאים ובדיקות של בית המשפט:

1. עליו להראות שקיימת לו עילת תביעה אישית המתאפיינת בתופעה כללית.

2. על התובע להראות שהעילה מבוססת- בית המשפט בודק אם לתובע יש סיכוי לזכות במשפט.

3. ביהמ"ש צריך להשתכנע, כי לתובע יש עילת תביעה משותפת לקבוצה גדולה של תובעים. בדרך כלל מדובר במקרה שבו העובדות מקימות עילת תביעה לקבוצה של תובעים, אך לכל תובע בנפרד אין טעם להגיש את התביעה בשל הטרחה הרבה הכרוכה בניהולה או בשל סכומה הקטן.

4. ביהמ"ש יבדוק אם התובע הוא תם-לב, ולא תובע רודף פרסום, סדרתי ו/או תובע שכל מטרתו היא לנקום בגוף שאותו הוא תובע.

5. ביהמ"ש יבדוק שהסעד שנתבע הוא משותף לכל הקבוצה, ושסכום התביעה הוא מידתי ולא מופרז.

נושאים לדוגמא בהם ניתן להגיש תביעות ייצוגיות:

1. נושאי צרכנות

2. נושאי ביטוח

3. נושאי בנקאות

4. הגבלים עסקיים

5. ניירות ערך

6. מפגעים סביבתיים

7. אפליה בכניסה למקומות ציבוריים

8. דיני עבודה

9. נושאים הקשורים באנשים עם מגבלות פיסיות שונות

10. גבייה בלתי חוקית של תשלום חובה על ידי רשות מינהלית

11. דואר זבל

12. תביעה נגד חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית

אנו נלווה אתכם, יד ביד, בכל השלבים עד להסדרת הפיצוי הכספי תוך בחינת כדאיות ניהול ההליך והערכת סיכויי ההצלחה.

למה לבחור במשרד עורכי הדין שלנו?